Jak i kiedy wykonuje się pomiar objętości cieczy?

pomiar objętości cieczy

Właściwy dobór mierników pozwala na dokonanie bardzo dokładnych pomiarów cieczy w wielu zbiornikach oraz instalacjach. Jak przeprowadza się pomiar objętości cieczy? Kiedy najczęściej wykonuje się takie czynności?

Na czym polega pomiar objętości cieczy?

Pod pojęciem pomiaru objętości cieczy znajduje się czynność pomiarowa skoncentrowana na cieczach różnych typów, aby sprawdzić ich objętość – także w miejscu przepływu. Aktualnie pomiar objętości cieczy – http://www.enko-pomiar.pl/przeplywomierze-ultradzwiekowe,14 jest bardzo popularny – można spotkać się z nim w wielu różnych obszarach, między innymi w gospodarce komunalnej, w firmach produkcyjnych, przetwórczych. Tego typu pomiary prowadzone są na bazie odpowiednio dobranych mierników. Są one dość zróżnicowane pod względem technologii prowadzenia pomiarów, dlatego też konieczne jest dobranie ich do specyfiki konkretnych mediów. Właśnie wtedy można uzyskać najwyższą efektywność prac pomiarowych.

Rodzaje metod pomiarowych dla objętości i przepływu cieczy:

 • metody radarowe – wykorzystanie radarów falowodowych
 • metody pojemnościowe – stosowanie specjalnych sond
 • metody ultradźwiękowe – zastosowanie urządzeń emitujących ultradźwięki
 • metody elektromechaniczne – stosowanie sond na bazie procesów elektromechanicznych

Niektóre metody sprawdzają się przy pomiarze każdego typu mediów, ale inne mają określone wymagania, na przykład pod względem temperatury, prędkości i ciśnienia przepływu, gęstości mediów. Zatem przed wyborem odpowiedniej metody trzeba zawsze wziąć pod uwagę rodzaj mediów, ale także warunki, w których mają być dokonywane pomiary.

Gdzie najczęściej prowadzi się pomiar objętości cieczy?

Obecnie pomiar objętości cieczy jest bardzo często spotykany w wielu różnych obszarach przemysłu. Wykorzystywany jest on wszędzie tam, gdzie wiedza dotycząca prędkości, ilości cieczy przepływającej w danym miejscu jest kluczowa dla podejmowania ważnych decyzji. Niekiedy przepływomierze tego typu są również używane jako element złożonej instalacji automatyki, która samodzielnie może sterować jej elementami. Z pomiarem objętości cieczy najczęściej mamy do czynienia w poniższych obszarach:

 • przemysł wydobywczy
 • przemysł petrochemiczny
 • gospodarka komunalna
 • przemysł spożywczy
 • przemysł przetwórczy
 • przemysł farmaceutyczny
 • przemysł kosmetycznych
 • przemysł celulozowy

Podsumowując, pomiar objętości cieczy ma bardzo duże znaczenie w prowadzeniu wielu czynności w różnych gałęziach przemysłu. Dopasowanie właściwych typów mierników umożliwia wtedy uzyskanie szybkich, dokładnych informacji o parametrach konkretnych typów cieczy.